FANDOM


Batayan na Ideya (Overview)

Puffception
Puffception

Gastos/Sun Cost

375 na Araw/375 Sun

Horas na pwedeng tanimin uli/Recharge

Mabagal/Slow

Abilidad/Ablility

Ang Puffception ay nagbabaril ng mga Puff-Shroom na may 5 lakas kada tatlong segundo at kung pinatay ang mga sombi ay magkaroon ng Puff-Shroom doon./Puffception shoots Puff-Shrooms that do 5 damage every 3 seconds If they destroy the zombie then a puff-shroom is created there.

Bunga ng Pinapakain/Plant Food Effect

Ang Puffception magawa ng walong Puff-shroom sa paligid nila at magyari ang Bunga ng Pinapakain nila. / When Plant food is used on Puffception, he creates Puff-Shroom on all empty tiles in a 3x3 area and those Puff-Shroom Activate their plant food effect

Ang Puffception ay isang halaman sa larong Plants vs. Zombies. Siya ay isang kabute na kanukang Puff-Shroom na nagagwa ng mga nakulay na silweta ng madaming Puff-Shroom. Puffception is a plant in the series Plants. vs. Zombies. It is a mushroom, specifically a Puff-Shroom made up of colored silhouettes of other Puff-Shrooms

Pinanggalingan (Origin)

Ang panagalang Puffception ay kinuha sa dalawang salita. Ang unang bahagi "Puff" ay galing sa halaman na Puff-Shroom at ang huling bahagi ay kinuha sa salitang Inception na isang panaginip sa isang panaginip. Puffception came from two words "Puff", came from Puff-shroom and Inception, when a dream is inside a dream.

Bunga na Pinapakain (Plant Food)

Kapag pinapakain ang Puffception ng pagkain para sa mga halaman (Plant food) ay magawa siya ng walong Puff-Shroom sa paligid niya (kung walang halaman doon) at sila'y magawa ng Bunga ng Pinapakain nila. When Plant food is used on Puffception, he creates Puff-Shroom on all empty tiles in a 3x3 area and those Puff-Shroom Activate their plant food effect

Ibanang Inpormasyon

  • Ginawa itong larawan noong hulyo ng itong taon para sa appease the puff-shroom hierarchy ni TomFOolery2/ The Image was made July of this year on a thread made by TomFOolery2 called Appease the Puff-Shroom Hierchy (link above)
  • Makabaril ang Lumilipad na Puff-Shroom/ Flying Puff-Shrooms can shoot their Projectiles